Дари бебешка количка на дечица, застрашени от изоставяне

от 21 Август, Прочетено: 765 пъти

"Звено майка и бебе" в Стара Загора е малък център за настаняване, в който се предлагат краткосрочни социални услуги, предоставяни в общността, в среда близка до семейната. Основният приоритет е да се създадат условия за предотвратяване на изоставянето на дете и да се защити правото му да съхрани семейните си връзки. Закрилата в Звеното дава на майката възможност да се приспособи, да почувства и засили привързаността си към собственото дете, като по този начин се създават условия за предотвратяване на настаняването му в специализирана институция за деца.

Звеното постоянно има нужда от бебешки колички. Дари твоята.

С твоя помощ майките и бебенцата им ще се чувстват по-добре и така рискът майките да изоставят децата си намалява.

Включете се в иниациативата с помощта на TIme Heroes.