Национален ден на психолозите в България

От 04.04.2016, видяно 406 пъти

Днес е Националния ден на психолога! :)

В тази статия ще ви запознаем накратко какво изучава психологията, какви биват психолозите и какво изследват те.

Психологията изучава поведението и ума, обхваща всички аспекти на човешкия опит. Психологията е академична дисциплина, която се стреми да разбере хора и групи от хора чрез създаване на общи принципи и изследване на специфични случаи.

Психолозите биват: социални, поведенчески или когнитивни. Те се опитват да разберат ролята на умствените функции в индивидуалното и обществено поведение, а също така проучват физиологични и биологични процеси, които лежат в основата на когнитивните функции и поведение.

Психолозите изследват понятия, като: възприятие, познание, внимание, емоции, интелект, мотивация, функционалността на мозъка, поведение и др., включително и психологическа устойчивост. Психологията е описана като „центъра на науката”.

Детските психолози се занимават с деца и юноши. Те помагат на децата да се справят със стресови за тях ситуации, като: развод, смърт и семейни или училищни преходи. Частичен списък на проблемите, с които се занимават детските психолози, са свързани с дефицит на вниманието, аутизъм, обсесивно-компулсивно разстройство или фобии. Детската психология се фокусира върху годините на формиране.

Клиничните психолози осигуряват дългосрочна терапия, свързана с психичното здраве. Техните програми са повече клинично насочени, отколкото програмите на психолозите, следящи развитието. Клинични детски психолози се считат за „доставчици” на здравни услуги. Въпреки това, техните роли са косвени – като консултанти или изследователи.


Актуално
Най-предпочитаните имена през 2018 г. Виж
Танцуваме и играем в Виж
Големи чудеса за малките герои Виж