Дисграфия

Дисграфията представлява невъзможност за писане, но специфично. Обикновено се открива със започването на училищното обучение.Дисграфията не е свързана с умствена изостаналост, по-скоро става въпрос за затруднено движение на мускула. Най-честите проявления са: необичаен захват на химикалката/ молив; изписването на прекалено големи или прекалено малки букви; неспазване на редовете на писане. Не е задължително всичките признаци да се срещат наведнъж./ Проблемите с дисграфията могат да се дължат на зрително-моторна интеграция. тя често може да се среща при хиперактивност, синдром на Торет и др. Дисграфията се диагностицира от логопед, който се запознава с проблема на детето, събират се данни и др.При тези случаи може да се забележи по-странна поза, която заема детето върху чина. Често се бъркат сходните визуално букви./ Видове дисграфия - аграматична / дължи се на липсата на граматични правила/, акустична / бъркане на близки по звук съгласни/; артикулаторно акустична/ детето изписва неправилно това, което изговаря, отново неправилно/; оптична / затруднено разпознаване на графичните знаци/; смесен вид./


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара

Актуално
Най-предпочитаните имена през 2018 г. Виж
Танцуваме и играем в Виж
Големи чудеса за малките герои Виж