Едипов комплекс

Едиповият комплекс е времето в живота на едно дете, когато започва неговото душевно и емоционално отделяне от майката. В първите 1-2 години от живота на всеки човек, майката (или онзи, който я замества) е на практика целия свят за него. Тя е източникът на топлина, сигурност, храна, ласки, нежност и обич. Тя задоволява всички нужди на детето и на този етап за това дете тя е не просто човек, а целия свят. Но с израстването, както при всяко едно същество на планетата, идва време детето да започне постепенно да се отделя от майката. За разлика от повечето животни, при човека този процес става бавно, на малки стъпки, като започва с отбиването от кърменето и завършва с края на юношеството. Най-важната от тези стъпки е случващото се около 3-5 годишна възраст, което в психонализата се нарича времето на Едиповия комплекс.


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара

Актуално
Най-предпочитаните имена през 2018 г. Виж
Танцуваме и играем в Виж
Големи чудеса за малките герои Виж