Обсесивно-компулсивно разстройство

Обсесивно-компулсивното разстройство попада в спектъра на тревожните разстройства и се характеризира с обсесии и компулсии.

Обсесиите са натрапливи, повтарящи се, нежелани мисли, които детето преживява и обичайно са придружени от високи нива на тревожност, вина и чувство за отговорност. Често срещани обсесии са:

 • Страх от заразяване, паразити или бактерии.
 • Страх от докосване на дръжките на вратите.
 • Страх, че нещо лошо може да се случи на самите деца или на техните близки (напр. да не умрат родителите, да не бъдат нападнати).
 • Обсесии за здравето – заразяване или разболяване от някаква болест.
 • Религиозни или нравствени обсесии (напр. притеснение, че са се провинили или разгневили Бог).
 • Сексуални обсесии (нежелани сексуални образи или мисли).
 • Обсесии с магически характер (напр. Придаване на специално значение на конкретни думи, числа. Някои смятат, че мислите могат да предизвикат или предотвратят някакво събитие).

Компулсиите, понякога наричани ритуали, са нещата, които прави детето/юношата, за да намали тревожността или вината, причинени от обсесиите. Някои компулсии са очевидни за останалите, но други могат да са прикрити или неясни.  За типични компулсии се смятат:

 • Ритуалите на миене и чистене (на ръцете, дрехите, които обаче не изглеждат мръсни).
 • Компулсии за проверка (дали са заключени вратите, дали е изключена ютията и т.н.).
 • Повтарящи се компулсии (многократно преписване на текст, многократно влизане и излизане през прага, потупване на предмети определен брой пъти).
 • Изразена необходимост всичко да е подредено, аранжирано по определен начин или симетрично.
 • Компулсии за броене (на глас или наум).
 • Повтарящи се мисли или фрази в ума.

Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара

Актуално
Най-предпочитаните имена през 2018 г. Виж
Танцуваме и играем в Виж
Големи чудеса за малките герои Виж