Заекване

Заекването е комуникативно нарушение, характеризиращо се с разкъсване и разстройване на речта. Накъсванията на речта като паузи, повторения, удължаване на звукове, думи или фрази, са нормална част от процеса на овладяване на речта при малките деца. Около 5% от всички деца заекват в някакъв етап от развитието си, като най-често това се случва в предучилищна възраст. Възможно е да се редуват периоди на гладка реч и периоди на накъсване. Понякога няма видима причина, но в повечето случаи накъсването на речта се дължи на вълнение, тревога, умора или натиск да се говори бързо. Само логопед или друг квалифициран специалист може да постави диагноза и да определи дали накъсванията на речта са признак за заекване.

Заекването е променливо явление – понякога с дни детето изобщо не заеква и говори гладко, а в други случаи, то е силно изразено. 


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара

Актуално
Най-предпочитаните имена през 2018 г. Виж
Танцуваме и играем в Виж
Големи чудеса за малките герои Виж