Имунизационен Календар на република българия

Схема на имунизации при прилагане на комбинирана ваксина за имунизация
срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б
* препоръчителна ваксина
Схема на имунизация при прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина и комбинирана ваксина
за имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б
Имунизация срещу Възраст
При раждането 1 месец 2 месец 3 месец 4 месец 6 месец 7 месец 12 месец 13 месец 16 месец 6 години 7 години 11 години 12 години 13 години 17 години от 25 години
Туберколоза (БЦЖ) БЦЖ На деца без белег се прави Манту. Отрица- телните се имунизи- рат. При отрица- телна проба Манту се прави реимуни- зация. При отрица- телна проба Манту се прави реимуни- зация. При отрица- телна проба Манту се прави реимуни- зация.
Дифтерия, Тетанус и Коклюш (дткa) ДТКа ДТКа ДТКа ДТКа ДТКа Тд Тд Тд през 10 години
Полиомиелит (пи) Пи Пи Пи Пи Пи
Хемофилус инфлуенце тип Б (хиб) ХИБ ХИБ ХИБ ХИБ
Хепатит Б (хеп. б) Хеп. Б Хеп. Б Хеп. Б Хеп. Б
Пневмококови инфекции (пневмо) Пневмо Пневмо Пневмо Пневмо
Морбили, Паротит, Рубеола (мпр) МПР МПР
Ротавирусна инфекция* Поставят се 2 или 3 дози в периода от 6-та седмица до 6-ия месец. Броят дози зависи от вида на прилаганата ротавирусна ваксина.
Хепатит А* Прилага се при деца след навършване на 1 годишна възраст, като се поставят 2 дози.
Човешки Папиломен Вирус* Прилагат се 2 дози. Безплатна имунизация за момичета на 12 и 13 години.

Наредба №15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България, издадена от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и бр. 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г. и бр. 17, бр. 54 и бр. 92 от 2014 г.). Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако считате, че имате нежелана лекарствена реакция при употреба на лекарствен продукт или ваксина на ГлаксоСмитКлайн, моля да се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34/ факс: (02) 950 56 05. Моля, преди употреба на лекарствени продукти се консултирайте с Вашия лекар и прочетете листовката. Материалът се отпечатва със съдействието на ГлаксоСмитКлайн. BG/VAC/0014/15(1). Материалът е одобрен дo 11.2016 г.