Въпрос от Еlica Lekova:

Алкохолизма наследствено заболяване ли е?

Отговор:

Привет, и благодарим за въпроса. Предвид конкретно зададения въпрос ще се опитаме да сме конктерни в отговора. В медицината и психологията има множество различни обяснителни модели относно конкретните заболявания, в това число и тези заболявания, които се отнасят към болестните влечения към различни вещества (алкохолизма е едно от тях). Като най-издържан теоретичен модел в последните 40 години се е отвърдил био-психо-социалния обяснителен подход. Това ще рече, че влечението към алкохола има своята генетична предопределеност, но в същото време е въпрос на личностно изграждане и механизми за справяне, както и на социална роля. Биологично, децата на родители, които имат някакъв тип зависимост се раждат с по-чувствителни рецептори, когато става въпрос за алкохолната употреба – освен на ниво рецептори, редовното пиене от страна на родителите повишава алкохолния толеранс на децата им (посредством генетичното влияние върху алкохолдехидрогеназата). От друга страна, болестната злоупотреба с ПАВ (психоактивни вещества) е въпрос на личностно изграждане и формирани функционални механизми за справяне с житейските ситуации.  Не на последно място, алкохолната употреба има своя социален елемент, който най-лесно се усвоява като навици, черти и привички в микрорамката на семейството и по-конкретно през моделите, които родителите предават на децата си. Надяваме се, че с казаното сме успели да хвърлим мъничко светлина по въпроса и ви желаем много спокойствие и успехи.     


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара