Въпрос от Анета Дабрева:

Въпросът ми е свързан с поведението ми като родите и невъзможността да се справя в дадени ситуации. Когато се обръщам към детето с "Моля направи......", дори повторено няколко пъти остава незабелязано и без отговор. Трябва да изкрещя за да реагира. Как мога да променя това? 

Отговор:
Привет, благодарим за гласуваното ни доверие и се надяваме, че с отговора си ще ви бъдем полезни. Предвид, че не сте споменала на колко години е детето ви и от какъв пол е ще се постараем да очертаем няколко базови неща. Даваме си сметка колко трудно и тежко е за един родител да налага мнението си посредством повишаване на тон. Често пъти по-чувствителните родители преживяват тази ситуация като насилие и в последствие се чувстват несигурни в начина по който родителстват и в това какво точно ще предадат на детето си. Истината е, че в някои ситуации е просто неизбежно да се повиши тон. От друга страна следва да имате предвид, че емоциите в интеракцията дете – родител са водещи. Пробвайте да обясните на хлапето, че когато не ви отговаря се чувствате пренебрегната и че по силата на това, че сте родител очаквате подобаващо отношение от страна на детето си. Поговорете и за това, каква е причината детето ви да не ви зачита в определени моменти и изслушайте внимателно онова, което то ще ви каже. Понякога подобно поведение от страна на децата е свързано с липсата на достатъчно усещане за емоционална близост с родителите. Неотговаряйки на родителските молби, малкото дете протестира срещу липсата на достатъчно внимание. Насърчаваме ви да сте търпелива и да не формирате виновностни преживявания през това, че понякога се гневите. Гнева е една от здравите емоции, както и не много възвишения език. Редно е детето да се сблъсква и с двете - това ще го подготви по-добре за живота и ще формира у него добър емоционален резонанс в трудни житейски ситуации.
Желаем ви много успехи и моля в случай, че отговорът ни повдига допълнителни въпроси да  не се колебаете и да ни ги зададете. Ще се радваме да сме ви полезни. 

Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара