Въпрос от Елена Кумчева:

Нашето дете е на 1г. и 10 м. Много често в игра, той ни удря с ръчички - по лицето, по главата ... Трябва ли да му отвръщаме (без да го нараняваме, разбира се), за да види какво причинява с ударите си? Ако не обръщаме внимание на случващото се, не е ли опасно да го възприеме като нормално да удря околните макар и на игра? Как е редно да реагираме?

Отговор:

Привет,

Много благодарим за зададения въпрос. В тази възраст (годинка и половина – две) малките деца започват да осъзнават акта на агресия и съответно да проявяват такава, както към родителите и симблингите (братя и/или сестри), така и към останалите деца. Причините за това са свързани с нормалното израстване и канализиране на агресивния нагон, неговото опознаване и съответно начин на изразяване. При проявата на агресия е уместно да се казва на малкото дете, че това не е приятно, да му се показва, че причинява страдание и прочие. Отговарянето с агресивен акт (макар и лек) крие риска от стабилизиране на това, че агресията се изразява инструментално (прието е да се бием). В противен случай, е въпрос на време тези актове да отминат. Разбира се, при всяко дете този период отминава за различно време. Онова, което бихте могли да правите е да наблюдавате за това, доколко агресията от страна на малкия човек е свързана с това да спечели вашето внимание. В случай, че това се е превърнало в механизъм за спечелване на внимание, е препоръчително да отделяте специално време и в ситуации, в които детенце ви удря да отвличате вниманието му към някакъв друг тип игра. Така на агресивния акт не се отдава голямо значение и това поведение не бива подкрепяно от родителите (в случай, че не обръщате внимание на конкретно поведение от страна на детето, след време то спира да го проявява, тъй като удрянето спира да се разпознава като поведение, което има специално значение). Разбира се, в случай, че това поведение се проявява върху останалите деца е препоръчително да има вербално обяснение за нередното поведение и ангажиране на вниманието на детето с нещо друго (не с онова, което се е превърнало в първопричина за проява на агресивното поведение). Надяваме се, че с казаното по-горе сме успели да Ви отговорим и да дадем малко повече яснота върху това поведение. Моля не се притеснявайте да задавате допълнителни въпроси.


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара