Въпрос от Димитрина Христова:

Как да реагираме в ситуации, в които другите родители не санкционират децата си в ситуации, в които това наистина е необходимо? Как да обясним на нашето дете, че дадено поведение е недопустимо и неприемливо при условие, че на другото дете му е позволено?

Благодаря Ви

Отговор:

Привет,

За съжаление, подобни ситуации не са изключение, и в действителност нарушават границите във възпитанието, които налагат отговорните родители. В ситуация на криза подобни ситуации не са рядкост, а ежедневие. Разбира се, следва да се има предвид, че за различните родители ситуациите, които следва да водят до санкции са различни. В борбата с подобно поведение помага обяснението и вербализацията на това, че подобно поведение не е хубаво, глупаво е, безотговорно е, и прочие. Разбира се това е само част от онова, което е препоръчително да направим. Един удачен подход в подобни ситуации е да обяснявате на вашето дете, кое в поведението на другарчето не е уместно и до какви последици би довело това. Отделно от това е препоръчително да отбелязвате случаите, в които собственото ви дете се държи спрямо вашите изисквания и да го поощрявате за това, че прави нещата и/или се държи по подходящ начин. Факт е, че децата в един момент се чувстват зле от това, че на тях конкретно нещо им бива забранено, а в същия момент някое друго дете не страда от подобна забрана. Това обаче е обичайна житейска ситуация, та нима ние възрастните не страдаме от подобни неща всеки ден. В този ред на мисли е необходимо да се придържаме към правилата и нормите, които за нас са най-адекватни и които ние самите отстояваме. Така децата формират разбиране за добро и лошо, за правене на избор, за носене на отговорност и прочие. В случай, че детето е по-голямо е препоръчително отделянето на повече време за разговори и даване на логично обяснение, кое в конкретното поведение не е удачно и какви биха могли да са причините за и последствията от него. Надяваме се, че с казаното сме успели поне малко да отговорим на поставения от Вас въпрос.


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара