Въпрос от santira:

Здравейте,

Винаги съм смятала, че при възпитанието на децата родителите трябва да се намесват, доколкото е възможно по-малко, за да може детето интуитивно само да осъзнае как да постъпи.
В противен случай ние-родителите налагаме своето мнение, срещу което децата доста пъти негодуват и като се замисля с основание.
Та въпросът ми е: Правилно ли е родителите да налагат мнението си при възпитанието на децата си?

Отговор:

Привет,

Навярно да се даде еднозначен отговор на този въпрос не е по силите на никого. Добре е да се има предвид, че залитането в крайности никога не е най-добрия път. Поради тази причина в зависимост от възрастта и ситуациите е препоръчително да се задават конкретни граници и прочие и също така да се подкрепя креативния изследователски дух, който децата изначално носят в себе си. Не бива да забравяме, че интуицията често пъти изисква да има добре изграден интелект, за да бъде креативна и пазеща ни, в противен случай често пъти по интуитивен път можем да не видим отворената шахта, зейнала на житейския ни път. Разбира се, налагането на мнение не е най-препоръчителното нещо в по-голяма детска и юношеска възраст. Тогава не авторитарното налагането, а убеждаването в нечия правота е далеч по-препоръчително. Надяваме се, че така сме успели да хвърлим мъничко светлина в този необятен и много дискусионен проблем на родителстването.


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара