Въпрос от Милка Калчева - Кисимова:

Исках също да попитам дали е удачно захранване на 5 навършени месеца ?

Отговор:
Здравейте, Милка,
Захранване на детето е подходящо в интервала от 4 ½ до 6 месеца според европейското дружество по детска гастроентерология и хранене. За да подходите възможно най-благоприятно за детето е добре да следите за симптоми на готовност като способност на детето да седи стабилно с помощ, проявява интерес към храната като проследява възрастните докато се хранят, може спокойно да изсипете съдържимото на лъжицата в устата на детето, а не то да я засуква, държи по-продължително време ръчички в устата си.
Надявам се, че споделената информация ще Ви е полезна.
Поздрав, 
Д-р Панчева

Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара