Въпрос от Пламена:


Здравейте искам да попитам във връзка с тази лекция за "Кога се ваксинират недоносените деца" - моето дете е родено 1,600кг. в 31 г.с. и вече са му бити ваксините коклюш, сега остана последната реимунизация на тази ваксина вече сме на 1г.6м., а тук в лекцията др. Антоанета Антонова доколкото разбрах казва, че на деца с тегло под 1,500кг. не се поставя ваксина коклюш...Благодаря ви предварително.

Отговор:


Здравейте,
Пламена,

Според наредба 15
от 2012 година за имунизациите на децата в България, недоносените деца се имунизират
след навършена коригирана двумесечна възраст. Прилагам извадка:

Имунизации на
недоносените деца

Извадка от НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.45 от
31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ.
бр.5 от 18 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14 Декември
2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г., изм. и доп. ДВ.
бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 28 Май
2013г.

..............

Приложение № 10 към чл. 20

 

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., в сила
от 10.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и
доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 47 от
2013 г., в сила от 28.05.2013 г.)

 

Медицински противопоказания за
имунизациите, включени в Имунизационния календар на Република България

…….

IV. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в
сила от 09.10.2012 г.) Противопоказания при имунизации на новородени деца

1. Противопоказания за отлагане на
имунизации срещу хепатат В и туберкулоза:

1.1. Остри инфекциозни заболявания.

1.2. Фебрилни състояния.

1.3. Хеморагичен синдром.

1.4. Съпътстващо лечение с
кортикостероиди.

2. Противопоказания за отлагане на
останалите имунизации:

2.1. Неонатални гърчове с изключение на
тези, дължащи се на преходни електролитни или метаболитни нарушения.

2.2. Перинатална асфиксия и
хипоксично-исхемична енцефалопатия II, III степен на тежест, интравентрикуларни
кръвоизливи III и IV степен и вътречерепни кръвоизливи с друга локализация.

3. Недоносеност:

3.1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от
28.05.2013 г.) Имунизации срещу хепатит тип Б и туберкулоза се започват при
достигане на тегло 2000 г, стабилно клинично състояние и липса на
противопоказания по т. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4.

3.2. В случаите, когато майката е с позитивен
HBsAg, имунизацията срещу хепатит тип Б се провежда в първите 12 часа след
раждането независимо от теглото и гестационната възраст на недоносеното дете.

3.3. Всички останали имунизации при недоносени деца
се провеждат след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след
определения термин за раждане (например при термин за раждане 20.IХ.2012 г. и
раждане на 20.VII.2012 г. детето може да се имунизира след 20.ХI.2012 г.).

Времето за провеждане на имунизации при
децата по т. 2 се определя след консултация с педиатър от специализирана
практика и при необходимост с детски невролог. Когато се касае за отлагане на
имунизациите за срок до 3 месеца, отлагането се извършва по реда на чл. 20, ал.
2. Отлагането на имунизациите за срок над 3 месеца се извършва по реда на чл.
20, ал. 3, като в областната комисия освен педиатър се включва и неонатолог.


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара