Въпрос от Светла Иванова:

Здравейте,

Аз съм майка на седем месечно бебе. До момента сме сложили първата хепатитна ваксина и двете двойки пентаксим и симфлорикс. Но с третият прием се бавим вече три месеца. Проблем ли е това отлагане и до кога може да се отлага този трети прием. И ако е проблем как трябва да се действа за напред?


Благодаря Ви предварително

Отговор:

Здравейте, Станислава,

Според Наредба 15 за имунизациите на децата в България, при отлагане на имунизациите пораи определени причини, е редно те да се направят при първа възможност по следния ред от същата наредба:

Чл. 17.  При лица, които не са имунизирани на посочената в имунизационния календар възраст, имунизациите и реимунизациите се извършват при спазване на минимални интервали и съвместимости между биопродуктите съгласно приложение № 9.

                Чл. 18.  (1) При лица, които не са имунизирани на съответната възраст, имунизациите се провеждат в следната последователност:

                1.  против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш и хепатит В;

                2.  против морбили, епидемичен паротит и рубеола;

                3.  против туберкулоза.

                (2) Имунизациите по ал. 1 се извършват с предимство пред реимунизациите.

 

 За повече информация във връзка с конкретното приложение на ваксините при отлагане можете да прочетете приложение 9 на същата наредба:

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135504228

Поздрав,

Д-р Панчева


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара