Въпрос от Christian:

Интересува ме правната страна на вьпроса:

Ваксиниране на новородени и ранородени деца в Бьлгария без знанието и информираното сьгласие на родителите.
Независимо от задьлжителния характер на ваксините в БГ,родителите трябва да бьдат информирани ПРЕДИ бебето да бьде ваксинирано.
Последиците,които ще има за Бьлгария за подобно отношение кьм малките беззащитни деца няма да са в нейна полза.

Отговор:

Като лекар, не бих могла да коментирам правната страна на въпроса.


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара