Въпрос от Green&shiny:

Моля д-р Ралчева:

1. Да направи сравнителна съпоставка между Имунизационните календари на Р.България и останалите държави от ЕС, в т.ч. по отношение на ваксините, поставяни в първите 48 часа след раждането.

2. Да даде официална информация - в колко и кои от държавите членки на ЕС ваксините от ИК са задължителни.

Отговор:

Като педиатър практикуващ в България, не разполагам с подробни и актуални данни за всички Европейски календари в Европа. Информация може да намерите тук, но за съжаление за някои от календарите, информацията е от преди няколко години. http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/austria.html
Редът и видът ваксини, включени в Имунизационния календар на България, се определят съгласно разпоредбите на Наредба №15 на Министерство на Здравеопазването и съобразно проведените от Министерството търгове за доставка.


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара