Въпрос от stelt77:

Присъединявам се към въпроса на Мишолина, в частта "еднакви ли са ваксините по света и у нас" - конкретно ме интересува за държавите от Европейският съюз.... Не като брой антигени (имам тази информация), а като съдържание, вкл. щамове на съответния причинител на заболяването....

Изключително ми е интересно как стоят нещата с БЦЖ ваксината... Четох, че България произвежда и изнася БЦЖ ваксина за много държави.... Все още ли това е така и в кои държави България е изнасяла/изнася БЦЖ ваксини? Предвид долната информация:
- БЦЖ не се поставя от години в 9 държави - Австрия (20 г.), Белгия (30 г.), Дания (25 г.), Германия (30 г.), Исландия (30 г.), Италия (15 г.), Люксембург (5 г.), Холандия (30 г.), Испания (30 г.);
- БЦЖ се поставя избирателно само на някои деца в 8 държави - Кипър, Финландия, Франция, Норвегия, Словакия, Словения, Швеция, Великобритания.

Искам да попитам и каква е причината в България да има предвидени освен основна имунизация и още 4 реимунизации с БЦЖ? Въпросът ми е във връзка с долната информация:
- БЦЖ се поставя само веднъж в 18 държави - Кипър, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Швеция, Великобритания;
- БЦЖ се поставя с основна доза + реимунизации в 3 държави – България (+4), Хърватия (+1), Чехия (+2).

Имам още въпроси, но тях ще ги задам по-късно...

Отговор:

Здравейте, на някои от въпросите Ви можете да намерите отговор по-горе.

Еднакви ли са като безопасност – Да! Всяка ваксина, която е получила разрешение за употреба и се прилага на пазара е достатъчно проучена и безопасна.

Ваксините на един и същ производител, получили едно и също разрешение за употреба в Европа са еднакви. Но между ваксини за едно и също заболяване на различни производители, съществуват различия като брой антигени, включени щамове и т.н.


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара