Въпрос от Татяна Стефанова:

Чувала съм, че имунизацийте били вредни за развитието на детето. Защо все по-често се говори против тях?

Отговор:

Здравейте, Татяна.

В световен мащаб ваксините се считат за едно от най-успешните научни открития, като те търпят непрекъснато развитие през последните десетилетия. Това развитие, разбира се, ги поставя във фокуса на общественото внимание.
Тъй като ваксините са в основата на успешната профилактика на инфекциозните заболявания, всички държави започват приоритетно да ги залагат като основополагащи за реализацията на превантивната политика в сферата на здравеопазването. Това, разбира се, води до непрекъснат дебат за тяхната вредност, полезност, необходимост, ефикасност, безопасност и др. За съжаление, невинаги участниците в този дебат имат необходимите научни познания, доказателства, а и добри намерения, което води до манипулация на обществото. Типичен пример в това отношение е случаят с д-р Андрю Уейкфийлд /чийто лекарски права са отнети заради манипулиране на данни, „показващи връзката между аутизма и ваксината МПР”/, епидемиите от ваксинопредотвратими заболявания в Австралия, Франция и др. държави.
Към момента всички световни, европейски и национални държавни органи, ангажирани с безопасността, ефикасността и др. характеристики на ваксините /и лекарствените продукти като цяло/ са категорични, че ползите надвишават многократно потенциалните заплахи от прилагането им. Примери за това могат да бъдат открити дори и в категоричното намаляване на заболяемостта и смъртността от хепатит Б с над 90%, вследствие на прилагането на имунизация на новородените от 1992 г.
За Ваше успокоение, се информирайте от листовките на лекарствените продукти за противопоказанията, свързани с всяка една имунизация и обсъдете потенциалните нежеланите реакции с педиатъра на детето си.


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара