Въпрос от Боряна:

Благодаря ви за от говора. Но ако се стигне до кръвопреливане какво трябва да направим. Какво представлява като цяло кръвопреливането.

Отговор:
Здравейте, Боряна, 
При стойности на хемоглобина под 75 г/л има необходимост от преливане на концентрат от кръвни клетки-дарителска кръв. Това се прави под стриктен медицински контрол единствено и само в болница със стационар. Оценката на състоянието и причините за този хемоглобин също трябва да се направи от специалист - детски хематолог. В големите университетски градове като София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Плевен има такива специалисти. Обичайно те работят в и близо до универтситетските болници. Добре е да обсъдите тази необходимост с личния лекар и той да Ви насочи с направление за консулт и лечение.
Поздрав, 
Д-р Панчева

Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара