Въпрос от Надежда:

Интересува ме какъв коктейл от "полезни" за детето съставки се съдържат във ваксината Пентаксим, Тетраксим, БЦЖ и какво и е полезното на дадена ваксина, след като тя "пази" от дадено заболяване, а всъщност нанася много други вреди, заради съдържанието си ?

Отговор:

Ваксините целят да предоставят ефикасна, продължителна и безопасна защита от конкретно заболяване. Ваксините освен конкретни антигени, съдържат адюванти и консерванти, които правят възможно ваксините да са по-имуногенни и ползата от тях да е по-продължителна. Когато говорим за лекарствени продукти, в т.ч. и ваксини, е важно да се знае, че основополагащо изискване за допускането им до широка употреба на пазара е ползите да бъдат повече от вредите. Несъмнено, продуктите прилагани върху новородени са съобразени с най-високите медицински изисквания в световен мащаб и основната им цел е да предпази малкия организъм от сериозни заболявания. Освен това, за да бъде една ваксина максимално ефективна и безопасна, е необходимо да се следи за всички противопоказания, упоменати в листовката и. Ние, лекарите разчитаме на вас – родителите да ни уведомявате своевременно за всякакви въпроси, обвързани с текущото здравословно състояние на детето. По този начин имунизацията няма да носи никакви рискове.

Тъй като ваксините се поставят на здрави хора, то от първостепенно внимание за здравните власти са проучванията, които показват безопасността и ефикасността на прилаганите ваксини. Преди да получи разрешение за употреба всеки медикамент /ваксина минава през няколко фази на проучвания (около 10-15г). Едва след като се докаже неговата ефикасност и безопасност, той може да получи разрешение за употреба на пазара. Дори и тогава, здравните власти продължават да следят за поява на евентуални нежелани реакции. Тези данни се обобщават в регистри и се проследява наличието на причинно-следствена връзка за всеки докладван случай, с цел да се сведе до минимум рискът от поява на сериозна нежелана реакция.


Имунизационен календар

Следете препоръчителните и задължителни ваксини на вашето дете

Към календара