Ранно откриване на аутизма с M-CHAT

От 02.08.2012, видяно 453 пъти

Зареждане на видеото ...

Ранно откриване на аутизма с M-CHAT

М-СНАТтм - Modified Checklist for Autism in Toddlers

 

M-CHAT е модифициран чек-лист за ранно откриване на аутизма  при деца до 3 годишна възраст.

Ползва се за скрининг на аутизъм при деца на възраст между 16 и 36 месечна възраст. М-СНАТ може да бъде използван като част от общия преглед на детето или специално за оценка на риска от аутизъм.

Представлява чек-лист от 23 въпроса с отговори Да и Не, който се попълва от родителите.

 

1

Обича ли Вашето дете да го люлеете, да го друсате на коленете си и др.?

 

2

 

Проявява ли Вашето дете интерес към другите деца?

 

3

 

Обича ли Вашето дете да се катери, например по стълби?

 

4

 

Радва ли се Вашето дете при игра на криеница?

 

5

 

Преструва ли се детето Ви, например, че разговоря по телефона или че се грижи за куклата, или др. ?

 

6

 

Използва ли Вашето дете показалеца си, за да посочва, когато иска нещо?

 

7

 

Посочва ли с показалец Вашето дете, за да Ви покаже интереса си към нещо?

 

8

 

Може ли Вашето дете да играе правилно с малки играчки, (напр. коли или кубчета) без просто да ги поставя в устата си, да ги върти из ръцете си или да ги хвърля?

 

 

9

 

 

Вашето дете донасяло ли Ви е предмети (на родителя), за да Ви покаже нещо?

 

10

 

Вашето дете гледа ли Ви в очите за повече от една-две секунди?

 

11

 

Вашето дете изглеждало ли е някога свръхчувствително към шум (напр. да запушва ушите си)?

 

12

 

Усмихва ли се детето Ви в отговор на Вашето лице или усмивката Ви?

13

Имитира ли Ви Вашето дете? ( напр. Вие правите гримаса -  Вашето дете ще я имитира ли ?)

 

14

 

Отговаря ли детето Ви, когато го повикате по име?

 

15

 

Ако посочите играчка в стаята, детето Ви поглежда ли към нея?

16

Вашето дете върви ли ?

 

17

 

Гледа ли Вашето дете към нещата, които Вие гледате ? 

 

18

 

Прави ли детето Ви необичайни движения с пръсти особено около лицето си?

 

19

 

Вашето дете опитва ли да привлече вниманието Ви към това, което прави ?

 

20

 

Питали ли сте се някога дали детето Ви е глухо?

 

21

 

Вашето дете разбира ли какво казват другите хора?

 

22

 

Детето Ви втренчва ли се понякога в нищото или блуждае  безцелно?

 

23

 

Вашето дете поглежда ли към лицето Ви, за да провери реакцията Ви, когато се изправи пред нещо непознато ?

 

 Когато 2 или повече критични айтеми не бъдат покрити или които и да са три айтеми не бъдат покрити, се приема, че детето  не минава успешно скринига.

Не всички деца, които не преминават успешно скрининга покриват са диагностицирани с аутизъм.

Но децата, които не успяват трябва да бъдат по-подробно оценявани от лекар или да бъдат насочени за оценка на развитието от специалист.

 


Актуално
Най-предпочитаните имена през 2018 г. Виж
Танцуваме и играем в Виж
Големи чудеса за малките герои Виж