Ани Коцева

психолог, психотерапевт

София

Има професионален опит като експерт в различни сфери на психологията: трудова и организационна, детска, училищна, семейна и репродуктивна.

През 2010 г. завършва програмата на БОАП „К.Г.Юнг”
(под егидата на Международната асоциация по аналитична психология) за психотерапевти с юнгианска ориентация. Има публикувани статии в популярни списания за родителство. Практикува психотерапия и психологическо консултиране като частна практика и е консултант по проекти, свързани с репродуктивно здраве, адаптивни и поведенчески проблеми на деца в частни детски центрове и в домове за деца, лишени от родителски грижи. Участва в обучителни проекти за персонала, работещ с децата.

В психотерапевтичната си практика използва различни методи и средства: анализ на личен материал на клиента – работа със сънища и фрагменти от личната история и настоящето на човека, а също на рисунки и приказки. Има опит с метода „Sandplay”, игра с пясък и образи. Член е на Дружеството на психолозите в България и БОАП „К.Г.Юнг”.

Лекции

Актуално
Най-предпочитаните имена през 2018 г. Виж
Танцуваме и играем в Виж
Големи чудеса за малките герои Виж