Д-р Богомил Стоев

специалист по дентална медицина

София

Д-р Богомил Стоев е млад специалист по дентална медицина, в чиито основни приоритети е подобряването на денталната култура на хората в България, както и изграждането на последователна система за превенция и профилактика на оралните заболявания. По тази причина той създава своя дентален сайт, в който се стреми да обогатява знанията на посетителите, свързани с грижата за зъбите, превенцията на денталните заболявания и доброто орално здраве.

Д-р Стоев практикува своята професия в клиника, в която работи екип с над 30 годишен стаж. Това му дава възможност бързо да навлезе в тънкостите на диагностиката и лечението на денталните заболявания. Голямото му желание за развитие в тази хуманитарна професия се потвърждава и от множеството следдипломни квалификационни курсове, които редовно посещава и чието успешно завършване е удостоверено с редица сертификати.

Независимо от голямата натовареност в денталната практика, д-р Стоев успява да отделя време и за организирането и осъществяването на инициативи, свързани с денталната грижа за бременните и детското орално здраве.

Интересите и знанията на младия специалист в областта на приложната психология му дават възможността за по-ефективни комуникация и разбиране на неговите пациенти.

2006 г. завършва своето средно образование в 23 СОУ „Фредерик Жолио Кюри” с отличен успех и множество спортни награди

2010 - 2012 г. е стажант-дентален лекар в клиника „Св. Аполония”

2012 г. завършва Факултета по дентална медицина – МУ София – Магистър по дентална медицина

2012 г. – досега – лекар по дентална медицина – клиника „Св. Аполония”


 

Лекции

Актуално
Най-предпочитаните имена през 2018 г. Виж
Танцуваме и играем в Виж
Големи чудеса за малките герои Виж