Георги Кирилов

психолог, психотерапевт

София

Kлиничен психолог и терапевт, вещо лице към Софийски градски съд.

Преподавател по клинична и консултативна психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Учредител и член на Настоятелството на ФРП.


Като експерт към Фондацията провежда криминологични и правнопсихологични аналитични изследвания в областта на трафика на хора, домашното насилие, дискриминацията и рисковите фактори на престъпността, както и изследвания, подпомагащи развиването на социални услуги на жертви на престъпления и деца в риск. Георги Кирилов разработва обучителни методологии и провежда обучения на служители от системата на правосъдието и социалните дейности.

Лекции

Актуално
Най-предпочитаните имена през 2018 г. Виж
Танцуваме и играем в Виж
Големи чудеса за малките герои Виж