Севджи Еюбова

психолог, клиничен психолог

Шумен

10 годишен опит в работата с деца и семейства в Детско отделение на „МБАЛ-Шумен”АД, от 2012 г. - общоболничен психолог.

Квалификации:
клинична и консултативна психология; индивидуално, семейно и групово консултиране; специализация по проблемите на децата с вродени лицеви аномалии.

Ежегодни участия с доклади в регионални, национални и международни форуми в областта на детската психология и здравните грижи.

Обучител на мултидисциплинарни екипи – АЛА-гр.Пловдив, Ресурсен център-гр.Шумен, Карин дом - гр.Варна.

Публикации в изданията на списания „Практическа педиатрия”, „Здравни грижи”, „Клинична и консултативна психология”.

Професионални интереси: детска и клинична психология, психодиагностика, семейно консултиране.

Член на Дружеството на психолозите в България и Българската асоциация на специалистите по здравни грижи

 

Лекции

Актуално
Най-предпочитаните имена през 2018 г. Виж
Танцуваме и играем в Виж
Големи чудеса за малките герои Виж