Светлана Картунова

логопед

София

Светлана Картунова е Магистър по Логопедия с втора специалност Тифлопедагогика. Специализирала е прилагането на терапевтични методи в областта на оралната моторика, слуховата преработка и хранителните механизми. Има над 10-годишен опит с деца и възрастни с неврологични заболявания (ДЦП, епилепсия, инсултни състояния) и комуникативни нарушения в ранното развитие и Аутистичен спектър. Лицензиран терапевт за звукова стимулация The Listening Program®, базирана на системата на д-р А.Томатис.
Доброволен консултант по кърмене към НАПК (Национална Асоциация за Подкрепа на Кърменето).

Сфери на компетентност:
Орално-моторни и хранителни механизми при бебета
Орално-моторни и хранителни механизми при нарушения в мускулния тонус
Развитие на оралните навици и мимичната експресия, хранително поведение при сензорни дефицити
Диагностика на говорното и езиково развитие
Терапия на комуникативни проблеми
Терапия на говорни и езикови дефицити
Консултиране по образователна кинезиология - системата Brain Gym®

Лекции

Актуално
Най-предпочитаните имена през 2018 г. Виж
Танцуваме и играем в Виж
Големи чудеса за малките герои Виж