Преход от началото към прогимназиалното обучение

От 17.10.2012, видяно 2751 пъти

За всяко дете преходът към прогимназиалното обучение е начало на един нов период в живота, постепенно преминаване от детството към света на тийнейджърите. За нас, възрастните, остава отговорността да осигурим образователна среда, която да отговаря на нуждите и потребностите на младите хора.

Успехът на образованието зависи от неговата цялостност, от плавния и добре структуриран преход между отделните етапи и степени. Всеки преход крие в себе си риск, но и възможност за разгръщане на потенциала на учениците. За осъществяването на тази възможност са необходими повече усилия както от страна на училището, така и от страна на родителите. За координирането на усилията се надявам да допринесе и подготвеният от Асоциация Родители наръчник. Осигуряването на качествено образование и равен достъп са сред принципите, върху които в МОМН се стремим да изграждаме предучилищното и училищното образование. Инвестират се сериозни средства (по няколко проекта) в квалификацията на педагогическите специалисти, както и в осигуряването на достъп до училищата.

В пети клас децата попадат в плуралистична (с множество учители/ преподаватели) среда, която, от една страна, ги поставя пред необходимостта да се справят по-самостоятелно, а от друга – пред необходимостта да бъдат по-активни и можещи в установяването на социални контакти. За постигането на по-високо ниво на самостоятелност и за неговото признаване са необходими повишено внимание и педагогически умения от страна на учителите и на родителите.

Учебните програми, по които сега се обучават учениците, са изготвени в съответствие с Държавните образователни изисквания (ДОИ) от 1999 г. Те естествено са отразявали потребностите на обществото,обръщение характерни за тези години.

Сега децата живеят в един по-отворен свят, информацията е налична навсякъде, с мобилните телефони те се информират за много неща, които преди можеха да научат само в училище от учителя по съответния предмет. Промениха се ролята и отговорността на учителя. Той трябва да води децата не само към чистото научно познание, но и да формира умения за адекватно поведение в среда, която поставя предизвикателства към него самия.

Повече от десет години в образователната система са правени само леки промени. Всички са единодушни, че промяна е нужна, но все още се усеща страхът в обществото да бъде направена решителна крачка към нов подход в обучението на нашите деца.

За да отговорим на потребностите на обществото, ние актуализирахме държавните образователни изисквания за учебно съдържание в задължителната подготовка във всички етапи на училищното образование. Изготвени са вече учебни програми за начален и за прогимназиален етап за всички предмети и в момента се провежда тяхното обществено обсъждане.

Новите учебни програми са ориентирани към постигане на ключовите компетентности, необходими на учениците за пълноценна реализация в обществото. Те включват наред с конкретни очаквани резултати, свързани с придобиване на знания и умения, и насоки към учителите чрез какви дейности могат да бъдат постигнати. Предвиждат се дейности, изпълняващи се извън класната стая, които да включват както родители, така и представители на местната общност. Така обучението няма да е самоцелно и ще осмисля всяка една от заложените цели в програмата.

Със сигурност училището е място, в което се придобиват не само академични знания, но се осъществява цялостното личностно развитие на ученика. Философията за поставяне на детето в центъра на системата и развиване на неговия потенциал, на силните му страни е определяща в проекта за нов Закон за предучилищното и училищното образование. В него се предвиждат обща и допълнителна подкрепа за всеки ученик, екипен подход при оценка и удовлетворяване на образователните потребности, утвърждаване на ученическото самоуправление, въвеждане на подхода за позитивното дисциплиниране, чийто смисъл е подрастващите да правят съзнателен избор на своето социално поведение. Тези принципи, залегнали в подготвения от нас проект на Закон за училищното и предучилищното образование, са в основата на работата на целия ни екип и достигат до децата в ежедневната работа в училище по националните и европейските проекти, които се изпълняват в системата.

 

"Текстът е от "Добре дошли в 5-и клас" - наръчник за родители на петокласници на 
Асоциация Родители (www.roditeli.org)."

 

Коментари ()
Трябва да сте логнат потребител, за да можете да коментирате.
Децата и училището - без нашия начален учител
До четвърти клас децата имат един основен учител, който е с тях почти през...
Прочетено: 4104 пъти
Преход от началото към прогимназиалното обучение
За всяко дете преходът към прогимназиалното обучение е начало на един нов...
Прочетено: 2751 пъти
Страшен ли е 5 клас
Пети клас е вододелната линия между началната и средната степен на обучение,...
Прочетено: 1703 пъти
Децата и училището - много учители на мястото на един
Втората много съществена промяна в училищния живот на детето е, че в пети клас...
Прочетено: 1680 пъти
Децата и училището - нова организация на учебния материал в пети клас
Най-очевидното, което ще забележите само при разлистване на страниците на...
Прочетено: 1699 пъти
Децата и училището - нова организация на времето и пространството в пети клас
Последната голяма промяна в училищния живот на детето ни в пети клас е новата...
Прочетено: 1797 пъти
Съвети за родителите на петокласник
Без съмнение преминаването в пети клас на вашето дете няма да мине без...
Прочетено: 2114 пъти
Дневен режим на петокласника
Преминаването в пети клас напомня донякъде на тръгването на училище или на...
Прочетено: 1944 пъти
Нещата, за които избягваме да говорим с нашия петокласник
Наркотици, алкохол, тютюмопушенеСтрува ви се рано да говорим за това? Та децата са...
Прочетено: 4622 пъти
Безопасен интернет
На „ти” с виртуалното „глобално село”Пети клас обикновено е...
Прочетено: 2498 пъти
Готово ли е детето да тръгне на училище
Постъпването в училище е преход към нов възрастов период на развитие, описван...
Прочетено: 2048 пъти
Да разберем повече за децата с обучителни трудности
Децата с обучителни трудности проявяват широк кръг от симптоми. Затрудненията им...
Прочетено: 2901 пъти
Стереотипи и предразсъдъци свързани с етническата принадлежност в училищна...
България е страна съставена от разнородни етнически и религиозни групи, а...
Прочетено: 1991 пъти
Ваксини и училище
За училищната възраст, между 6 и 19 годишна възраст, се прилагат задължителни и...
Гледано: 493 пъти
Осиновеното дете в училище
Тръгването на училище е възможно да активира отново страха на детето от...
Гледано: 2228 пъти
Адаптация на детето в ново училище
Като резултат от променящата се среда и финансово положение, някои деца се...
Прочетено: 2090 пъти
Обратно на училище и в детската градина
При тръгването на училището или детска градина, след лятната ваканция има...
Гледано: 508 пъти
Има ли значение дали детето ни започва училище на 6 или 7 години?
В България нормативно е уредено децата да започват училище на 7 годишна възраст....
Гледано: 589 пъти
За и против училищните униформи
За или против училищнитре униформи в България е доста дискутирана напоследък...
Гледано: 530 пъти
Занималня или индивидуално обучение за първолаците
По настоящем индивидуалното обучение, с промените в образователната ни система,...
Гледано: 1559 пъти
Разговори по Монтесори: детето не иска да ходи на училище
Независимо колко развълнувано е било детето ви тази година в приготовленията за...
Прочетено: 565 пъти

Актуално
Най-предпочитаните имена през 2018 г. Виж
Танцуваме и играем в Виж
Големи чудеса за малките герои Виж